• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

* Please Fill Required Fields *
img

آموزش

جهت اجرا و پیاده‌سازی یک طرح مدیریت هویت و دسترسی موفق در سازمان، داشتن دانش کافی در خصوص کل طرح و اجزاءِ آن اهمیت فراوانی دارد. به همین جهت شرکت متیران ارائه خدمات آموزش در حوزه‌های مختلف زیر را در دستور کار خود دارد:

 1. مفاهیم مدیریت هویت و دسترسی
 2. عنصر امن شامل تراشه، سیستم‌عامل و کاربردها، انواع کارت‌های هوشمند با کاربردهای شناسایی، بانکی و مخابراتی
 3. مفاهیم بیومتریک شامل انواع سنسورها، فرآیندهای کنترل کیفیت، فشرده‌سازی، مقابله با جعل، روش‌های استخراج ویژگی، تطبیق و شناسایی
 4. رمزنگاری، اعتماد الکترونیک و امضای دیجیتال
 5. مفاهیم مدیریت کلید و شیوه‌ی برگزاری تشریفات مدیریت کلید
 6. مفاهیم امنیت اسناد و مدارک شناسایی شامل انواع روش‌ها و تکنیک‌ها نظیر گیلوش، میکروتکست، OVI، هولوگرام و مانند آن‌ها

شایان‌ذکر است که محتوای آموزشی مرتبط با عناوین ذکرشده و نیز موضوعات دیگر مربوط به مدیریت هویت بر اساس شناخت نیاز کارفرما و میزان اشراف ایشان به موضوعات سفارشی می‌گردد.