• svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg
thumb

* Please Fill Required Fields *
img

مشاوره و نظارت

شرکت متیران علاوه بر تولید و ارائه محصولات و انجام پروژه‌های مدیریت هویت، به ارائه خدمات مشاوره و نظارت در حوزه‌های مربوط به سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی می‌پردازد. این مشاوره کل چرخه‌ی حیات پروژه‌های مدیریت هویت از تعریف پروژه و شناخت نیازمندی‌ها  تا معماری، طراحی، پیاده‌سازی، استقرار و راهبری را شامل می‌شود.
  • مشاوره در اجرای پروژه‌های مدیریت هویت و دسترسی سازمانی
چنانچه سازمانی بخواهد مدیریت هویت و دسترسی کارکنان خود را ارتقاء دهد، این شرکت می‌تواند در همراهی سازمان به شناخت وضع موجود و بررسی سطح بلوغ سازمانی از زاویه‌ی مدیریت هویت و دسترسی مطابق با چارچوب بومی خود بپردازد. پس‌ازآن وضع مطلوب را ترسیم نموده، برنامه‌ی اجرایی را جهت مهاجرت از وضع موجود به وضع مطلوب تدوین نماید. در این راستا ارتقاء وضعیت احراز هویت کاربران از تک عاملی به دو یا سه عاملی و استفاده از پروتکل‌هایی نظیر FIDO در محدوده‌ی خدمات مشاوره قرار می‌گیرد.
  • مشاوره در انتخاب صحیح اسناد و مدارک شناسایی
مشاوره جهت طراحی و انتخاب اسناد و مدارک شناسایی کارکنان و مشتریان سازمان‌ها نیز از دیگر خدمات این شرکت است. به‌عنوان مثال “چه ویژگی‌های امنیتی فیزیکی یا الکترونیکی برای این اسناد و مدارک موردنیاز است؟” و “ترکیب بهینه با توجه به تحلیل مخاطرات صورت گرفته به چه صورت است؟”، ازجمله خدمات قابل‌ارائه است. این مرحله برای سازمان‌ها اهمیت به سزایی دارد، چراکه پایه‌ی سایر مراحل است و تأثیر فراوانی در بودجه، زمان‌بندی و تحقق اهداف سازمان دارد.
  • مشاوره در طراحی و اجرای زیرساخت اعتماد الکترونیک و امضای دیجیتال
طراحی زیرساخت اعتماد الکترونیک و امضای دیجیتال همواره برای سازمان‌ها یک چالش بوده است. شرکت متیران با دانش و تجربه بیش از 20 سال در این حوزه، آمادگی تحلیل و شناسایی نیاز سازمان‌ها را در این خصوص دارد و می‌تواند به معماری کامل یک زیرساخت کلید عمومی متناسب با نیازمندی‌های آن سازمان بپردازد و مشاور اجرای پروژه‌های ایشان نیز باشد.

یکی از مهم‌ترین خدمات مشاوره ارائه‌شده توسط این شرکت، مشارکت و ارائه خدمات مشاوره در طرح بزرگ کارت هوشمند سوخت بوده است. شرکت متیران به‌عنوان مشاور طرح کارت هوشمند سوخت چه در زمان طراحی و پیاده‌سازی و چه پس از، آن مشاور طرح بوده است و از این بابت کمک شایانی به افزایش کیفیت امنیتی آن نموده است.