• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

* Please Fill Required Fields *
img

مدیریت ثبت نام

سیستم مدیریت ثبت‌نام یک پلتفرم نرم‌افزاری است که به مؤسسات کمک می‌کند تا کل فرآیند ثبت‌نام کاربران و کارمندان را از طریق ارسال آنلاین درخواست، دریافت و بررسی مدارک مورد نیاز و نهایتاً تکمیل ثبت‌نام انجام دهند. این نوع سیستم‌ها معمولاً شامل ویژگی‌هایی مانند ارسال آنلاین درخواست، اخذ و پردازش اطلاعات، مدیریت اسناد و مدارک، پردازش پرداخت تعرفه و ارائه امکان پیگیری مراحل مختلف کار توسط کاربران است. هدف سیستم مدیریت ثبت نام، ساده‌سازی و خودکارسازی فرآیند ثبت‌نام است، تا برای کاربران و مدیران، مدیریت گام‌های مختلف آن را آسان‌تر کند.
از ویژگی‌های منحصر به فرد محصول سیستم مدیریت ثبت‌نام متیران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • امکان انجام فرآیند ثبت‌نام بهصورت حضوری و غیرحضوری
با توجه به سطح اطمینان (Level of Assurance) موردنظر، امکان انجام ثبت‌نام بهصورت حضوری نظیر ثبت-نام کارت هوشمند ملی و یا بهصورت غیرحضوری با استفاده از تلفن همراه و فناوری هوش مصنوعی تطبیق تصویر چهره زنده، وجود دارد.
زیرسامانه‌ی پورتال امکان پیش‌ثبت‌نام را ایجاد می‌کند. در این مرحله موضوعاتی نظیر ورود اطلاعات توسط متقاضی، صحت‌سنجی اطلاعات توسط سازمان ارائه‌دهنده‌ی خدمت، نوبت‌گیری جهت تکمیل ثبت‌نام و مدیریت پرداخت تعرفه‌های ثبت‌نام امکان‌پذیر است.
 • امکان استفاده از مولفه‌های بیومتریک بهصورت صحیح و امن
اخذ اطلاعات بیومتریک بهصورت صحیح، جامع و امن، از ویژگی‌های یکتای محصول متیران است. این محصول برای اخذ اطلاعات بیش از 60میلیون ایرانی بهکاررفته است و منطبق با آخرین استانداردهای تدوین‌شده در این زمینه می‌باشد.
 • امکان استفاده از کارت هوشمند ملی و گذرنامه الکترونیک
استفاده از کارت هوشمند ملی و گذرنامه الکترونیک می‌تواند فرآیند ثبت‌نام و اخذ اطلاعات و مخصوصاً پرکردن فرم‌ها را در فرآیند ثبت‌نام و درخواست تسهیل نماید. این مهم از ویژگی‌های یکتای محصول متیران است.
 • امکان تعریف و سفارشی‌سازی گردش کار و فرآیند ثبت‌نام
نظر به اینکه سازمان‌ها و نهادهای مختلف، فرآیندهای گوناگون و متنوعی برای ثبت‌نام دارند و نیز اطلاعات مختلفی را اخذ می‌کنند، ویژگی سفارشی‌سازی سامانه‌ی ثبت‌نام از الزامات این نرم‌افزار می‌باشد.